ENEAD

Energie-advies voor een duurzame toekomst

Enead is jouw studiebureau voor alles van warmte tot koude.

Watt moet ik doen?

Het is niet alleen een goede woordspeling, maar ook een bedenking die je voortdurend hoort als je het hebt over energievraagstukken. Vraagstukken rond duurzame verwarming en koeling worden alsmaar complexer door nieuwe technieken, inzichten en wetgeving en geen enkel aspect staat anno 2024 nog op zichzelf. Elk bedrijf en elk project is uniek en moet ook zo behandeld worden.

In jouw reis van warmte tot koude, willen wij een gids zijn die mee zoekt naar oplossingen die passen als een maatpak voor de unieke uitdagingen van jouw project. Van geothermisch ontwerp tot subsidieaanvragen, van onderzoek naar een specifiek algoritme tot diepgaande audits: Enead staat klaar om je te begeleiden. Lees hieronder wat we voor jou kunnen betekenen.

Expertise

Enead heeft een brede expertise in de energiewereld opgebouwd. Startende vanuit een diepe achtergrond in de geothermie, is onze kennis verbreed naar de ruimere vraagstukken rond energieconcepten, energetische haalbaarheid en maatwerkmethodes.

Geothermie is een duurzame bron voor verwarming en koeling, die momenteel volop ingeburgerd is. Dit maakt geothermische systemen echter niet eenvoudiger om te ontwerpen. Enead heeft een uitgebreide expertise in de fysische achtergrond van geothermie van complexe masterplanontwikkelingen tot regeneratievraagstukken. Verder zijn wij mee in de wetgevende aspecten rond geothermie en kunnen we je begeleiden in vergunnings- en subsidieaanvragen alsook milieu-effectennota’s.

Diensten

Vraagstukken in de energiewereld overlappen altijd, daarom is de dienstverlening van Enead ook bewust veelomvattend: je kan een audit niet loskoppelen van een haalbaarheidsstudie, je kan haalbaarheidsstudies niet loskoppelen van subsidies, je kan …

Hieronder kan je een lijst terugvinden van het type dienstverlening waar we je graag bij helpen. Heb je echt een heel uniek probleem dat niet in deze lijst staat, neem in dat geval zeker contact op!

Geothermie & energetische studies

Wij kunnen je ondersteunen in tal van studies, zoals bijvoorbeeld: scenarioanalyses en het vergelijken van verschillende energieconcepten, renovatievraagstukken, ontwerpstudie van boorvelden, regeneratie- en interferentievraagstukken rond boorvelden, hybridisatie van opwekking, optimalisatie van PV-potentieel …

Audits & energiebalansen

De wetgever verplicht bedrijven om energiebalansen en audits uit te voeren. Door onze brede kennis van energiesystemen, is Enead jouw partij voor audits en energiebalansen. Omdat wij erkend zijn als energiedeskundige type D, kunnen wij u bijstaan bij de opmaak van EPC NR-certificaten. Wij zijn daarnaast ook ISO 19011 gecertificeerd.

Subsidiedossiers en vergunningsbegeleiding

Wil je bijstand in subsidie-aanvragen voor je duurzame investering of renovatie, dan begeleiden wij jou graag met de aanvraag van de ecologiepremie, call groene warmte, verbouwpremie ... Wij bieden ook ondersteuning aan bij vergunningsaanvragen met betrekking tot open/gesloten geothermie, a.d.h.v. MER-screenings, milieu-effectennota's ...

Maatwerk & software-implementatie

Heb je een zeer specifiek energetisch probleem waarvoor je een methode zoekt? Wil je verschillende softwareplatformen integreren? Heb je nood aan een bepaald algoritme? Door onze expertise in zowel de energiewereld als in het schrijven van begrijpbare software, kan Enead je zeker helpen.

Opleiding & onderzoek

Wij delen graag onze kennis en verzorgen interactieve en hands-on opleidingen op maat rond het ontwerp van geothermische installaties (met GHEtool Pro) en duurzame energie in het algemeen. Ben je misschien op zoek naar een partner voor jouw eigen onderzoek? Dan kijken we graag wat we voor je kunnen betekenen.

Klanten

Niet enkel is het energielandschap veelzijdig, ook de partijen die met energie in aanraking komen zijn zeer uiteenlopend. Bij Enead staan we je ook graag bij in jouw specifieke uitdaging. Hieronder alvast een lijst van partijen die in het verleden op ons beroep deden:

Boorfirma's

Die een studie voor thermische interferentie nodig hebben of die hulp zoeken bij de aanvraag van een vergunning

KMO’s en bedrijven

Die via een energieaudit, -scan of -balans inzicht willen krijgen in hun energiestromen en hoe ze deze kunnen optimaliseren

Studiebureau’s

Die externe expertise zoeken voor een zeer complex geothermisch dossier

Architecten

Die een quick-scan willen voor de haalbaarheid van een warmtepompoplossing

ESCO-partijen

Die een analyse willen van de operationele, onderhouds- & investeringskosten van een bepaald energieconcept

Bouwheren

Die verschillende energieconcepten willen laten doorrekenen of die een verbouwsubsidie willen aanvragen

Over

Enead is opgericht door ir. Wouter Peere. Na zijn studies als werktuigkundig ingenieur aan de KU Leuven, met een specialisatie in en een passie voor de geothermie, bleef hij verder actief op de grens van praktijk en onderzoek om het energielandschap te verkennen. De goesting om te ondernemen zorgde in 2023 voor de oprichting van Enead, een energiestudiebureau met als missie bedrijven, op hun maat, wegwijs te maken in de energiewereld.

Wouter Peere is bestuurder van Enead bv, een studiebureau gespecialiseerd in geothermie en energetische vraagstukken.

Zie je de bomen in het energiebos niet meer? Heb je een specifieke energie-uitdaging waar je ondersteuning bij zoekt? Of wil je misschien gewoon een klankbord voor jouw energetisch idee?